İş Güvenliği Risk Analizi

04 Aralık 2015 Taksim OSGB
Asbest Sökümü ve Havadaki Asbest Ölçümü

Asbest Sökümü ve Havadaki Asbest Ölçümü Asbest söküm işlerinin denetimi VDI 3866 ve TRGS 519 standartlarında ve “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” dayanağında faaliyetler yapmaktayız. Asbest Söküm işlerinde havadaki 1 Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4, 2 Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5, 3 Grünerit Asbest Amosit, CAS No 12172-73-5, 4 Krizotil, CAS No

Read More »
24 Kasım 2015 Taksim OSGB
Dikkat İş Güvenliği Kanunu Madde 29 a göre işletmelerin %80 Güvenlik Raporu hazırlamak zorunda.

Dikkat İş Güvenliği Kanunu Madde 29 a göre işletmelerin %80 Güvenlik Raporu hazırlamak zorunda. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi MADDE 29 – 1 İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. 2

Read More »
24 Kasım 2015 Taksim OSGB
Seveso Eğitimi

Seveso Eğitimi SEVESO Nedir? İtalyanın Seveso kentinde 1976da gerçekleşen ciddi endüstriyel kazayı takiben, endüstriyel donanımlarda kaza önleme üzerine Avrupa Birliği, Seveso Direktifini kabul etti. Direktif, meydana gelen büyük endüstriyel kazalardan çıkarılan dersler dikkate alınarak çeşitli aralıklarla iyileştirilmiştir. Seveso-II Direktifi ilk olarak 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır ve ülkemizde kademeli

Read More »
24 Kasım 2015 Taksim OSGB
İSG KANUNU MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi düzenleme cezası

İSG KANUNU MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi düzenleme cezası Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 53.900.-TL Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 86.240.-TL İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 86.240.-TL Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 86.240.-TL

Read More »
24 Kasım 2015 Taksim OSGB
DİKKAT SON GÜN 31 ARALIK 2015 – HANGİ ŞİRKETLER BEKÖP HAZIRLAMAK ZORUNDA, GÜVENLİK RAPORU NASIL VE KİMLER TARAFINDAN HAZIRLANIR

DİKKAT SON GÜN 31 ARALIK 2015 – HANGİ ŞİRKETLER BEKÖP HAZIRLAMAK ZORUNDA, GÜVENLİK RAPORU NASIL VE KİMLER TARAFINDAN HAZIRLANIR İŞVERENLERİN BÜYÜK KAZA ÖNLEME İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu

Read More »
24 Kasım 2015 Taksim OSGB
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Eğitim Amacı Son yıllarda, çevre ile ilgili konular birçok kuruluşun kar sahipleri için, gittikçe daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu iki günlük eğitim, işin analiz edilmesi ve bir Çevre Yönetim Sistemi ÇYS uygulanmasına geçilmesi için katılımcılara tüm gerekli araçları ve teknikleri sunar. Eğitimin sonunda, katılımcılar, kuruluşlarının resmi ISO

Read More »